өдөөгч өтгөрүүлэгчийн ажил

Шийдэл ба үнийн саналыг авах